Geloof ・Hoop ・Liefde

“Draagt elkaars lasten”

(Gal 6:2a – NBV21)

Op zondagavond 10 maart is weer ons maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. God “draagt ons”, maar door onze gebeden mogen wij ook “elkaar dragen.” Onze gebedsavond zal zijn bij de Baptistengemeente. We zijn van plan te gaan bidden voor:

1. Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) en

2. Dertigers en veertigers in Apeldoorn in verband met de ingewikkelde tijd waarin we leven.

Ontvangst vanaf 19.00 uur. De gebedssamenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. Zie verder bijgaande uitnodiging. Kom en bid mee!