Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn op 11 juni

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn
Zondagavond 11 juni 2023

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee.
Om 19.30 uur welkom, zingen, Bijbel lezing gevolgd door enkele gebedsronden met korte introducties en bidden in groepjes tot ca. 20.45 uur.

Plaats: Filadelfia Gemeente
Langeweg 105, 7315 CT Apeldoorn
Info:

De volgende avond is:
17 september 2023 bij De Ontmoeting