Geloof ・Hoop ・Liefde

Dankzij versoepeling van de maatregelen rond COVID-19 kunnen we als Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn voor het eerst sinds een half jaar weer samenkomen  Onze ontmoeting zal zijn op zondagavond 27 september om 19.30 uur bij de Baptistengemeente Apeldoorn en wel in de kerkzaal en niet in de achterzaal, zodat we meer ruimte hebben om afstand te houden en de regels van de overheid in acht te nemen. We zullen dan ook nog niet hardop zingen. De zaal is om 19.00 uur open en wij vragen u ruim van te voren aanwezig te zijn omdat wij ieder verzoeken om zich tevoren bij de ingang even in te schrijven.

Onder de titel “Gastvrijheid op anderhalve meter?” zal vanuit 4 verschillende kerken iemand kort delen hoe zij het kerkelijk leven de afgelopen tijd hebben ingevuld.  Daarna gaan wij daarvoor bidden.

Na opnieuw een korte introductie is er “Gebed voor ondernemers in Apeldoorn”, naar aanleiding van hun problemen en zorgen in deze tijd.

Wij hopen u dan weer te mogen ontmoeten.

Vanaf 19.00 uur ontvangst met koffie, thee
Om 19.30 uur opening, inleiding, gevolgd door twee gebedsronden tot 21.00 uur.

Plaats: Baptistengemeente Apeldoorn,
Bosweg 77, Apeldoorn
I.v.m. Corona zal de samenkomst zijn in de kerkzaal en
niet in de achterzaal en conform regels van de overheid.
Contact:
De volgende avond is:
25 oktober bij De Ontmoeting (Vergadering van Gelovigen)