Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn – 5 februari 2023

Vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie, thee.
Om 19.30 uur opening, inleiding, gevolgd door twee gebedsronden tot 20.45 uur.

Datum: 5 februari 2023
Plaats: Baptistengemeente Apeldoorn
Bosweg 77, Apeldoorn
Info:

De volgende avonden zijn:
12 maart bij de Ontmoeting (Vergadering van Gelovigen)
2 april bij Menorah