Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn

Zondagavond 20 november 2022
Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen

Vanaf 19.15 uur ontvangst, koffie, thee.
Om 19.30 uur opening, inleiding en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur.
Plaats: de Koningshof Generaal van Heutzlaan 55 (hoek Wilhelminapark), Apeldoorn

Info:

De volgende avonden zijn:
11 december 2022 bij Berea Noord
5 februari 2023 bij de Baptistengemeente

Week van gebed voor eenheid:
15 t/m 22 januari 2023