Geloof ・Hoop ・Liefde

Apeldoorn dragen door gebed
maandelijks interkerkelijk gebed

Zondagavond 12 mei 2024 Bidden voor Apeldoorn
Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee.

Om 19.30 uur welkom, zingen, korte overdenking gevolgd door 2 gebedsronden met korte introducties en bidden in groepjes tot ca. 20.45 uur.
Plaats: Filadelfia Gemeente,
Langeweg 105, 7315 CT Apeldoorn
Info:

Nacht van Gebed voor de Vervolgde Kerk:
31 mei-1 juni 21.00-01:00 uur Eben-Haëzerkerk