Geloof ・Hoop ・Liefde

Interkerkelijk gebed Apeldoorn zondagavond 3 december

Hoor een stem roept:

“Baan voor de HEER een weg door de woestijn,

 effen in de wildernis een pad voor onze God”

(Jes 40:3 – NBG21)

In 2023 begint de Advent op zondag 3 december. Mooi dat we op die dag in Apeldoorn door ons gezamenlijk gebed als het ware “een weg mogen banen voor onze God.” Op zondagavond 3 december is er weer het maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn. Dat vindt deze keer bij de Koningshof, zie de flyer. We zijn van plan te gaan bidden voor Stichting Present en de actie Kerstengel Apeldoorn en voor Stichting De Herberg Apeldoorn. De actualiteit in het Midden Oosten zal in ons gebed niet worden vergeten.

Ontvangst vanaf 19.00 uur. De samenkomst zal zijn van 19.30 tot 20.45 uur. Zie verder bijgaande uitnodiging. Kom en bid mee voor Apeldoorn!