Geloof ・Hoop ・Liefde

Zondagavond 1 oktober 2023

Bidden voor Apeldoorn en omliggende dorpen
Vanaf 19.00 uur ontvangst, koffie, thee.
Om 19.30 uur opening, inleiding en bidden in kleine groepen tot 20.45 uur.
Plaats: Berea Noord, Kruispunt Zilverschoon 114 (Mheenpark), Apeldoorn

Info:

De volgende avonden zijn:
5 november Tabernakelkerk
3 december Koningshof