Geloof ・Hoop ・Liefde

Op dinsdag 1 september zijn ongeveer 400 vluchtelingen aangekomen in de Americahal in Apeldoorn. Wat kunnen wij als kerken voor hen betekenen?

Hieronder vindt u meer informatie. Deze informatie komt uit het verslag van de bijeenkomst van kerken op 8 september. We kunnen als kerken zeker veel doen! Het is belangrijk dat vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Daarom is afgesproken dat stichting Present de activiteiten coördineert en afstemt met het COA.

Update: Welkomstdienst 20 september in Grote Kerk

Klik hier voor meer informatie.

Achtergrondinformatie

Het gaat om vluchtelingen die rechtstreeks uit Ter Apel komen. De gemeente Apeldoorn heeft toegezegd minimaal 6 maanden noodopvang te bieden aan een steeds wisselen groep mensen. De huidige groep bestaat uit mannen, hoofdzakelijk afkomstig uit Syrië en Noord-Irak. Naar schatting is en 80% moslim en 20% christen. Een groot deel spreekt Engels. Basale benodigdheden worden verstrekt door de gemeente. Spullen zijn dus maar beperkt nodig (behalve mannenkleding in kleine maten en mobiele telefoons). Wel is er behoefte aan dagbesteding in de vorm van activiteiten.

Bijeenkomst kerken

Afgelopen dinsdag 8 september waren er 50 afgevaardigden van 40 kerken, gemeenten en stichtingen bij elkaar om te kijken wat de christenen in Apeldoorn kunnen betekenen voor de vluchtelingen.Het was een bijeenkomst waarbij veel ideeën naar voren kwamen, hieronder de mogelijkheden. We sloten de bijeenkomst af met het “Onze Vader” waarin datgene wat ons samenbindt sterk naar voren kwam. Er komt een soort werkgroep die gaat kijken wat er gezamenlijk als kerken gedaan kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van expertise van partijen als stichting Gave en stichting Kerk en Vluchteling. Er is landelijke afstemming gaande met diverse partijen over opvang van vluchtelingen, bijvoorbeeld over het idee van vluchthulpmaatje. De eerste contacten met landelijke politiek hierover zijn gelegd.

Samen iets doen

Daar kunnen wij als gemeenteleden een rol in spelen. Door als kring, vereniging, catechisatiegroep of individueel gemeentelid een activiteit te organiseren waar de vluchtelingen zich voor kunnen aanmelden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een bos- of stadswandeling.
 • Een sportieve activiteit.
 • Muziek maken.
 • Nederlandse les in groepsverband.
 • Samen koken.
 • Een filmavond.
 • Nodig vluchtelingen uit voor de koffieochtend.

Spelregels

Op de informatieavond van de gemeente Apeldoorn hebben veel mensen aangegeven te willen helpen. Nu kan dat concreet worden. Stichting Present is bereid de activiteiten te coördineren, zodat de nodige spreiding plaatsvindt. Ook stemt Present af met COA zodat kan worden gecheckt of een activiteit zinvol en voldoende doordacht is. Dit voorkomt teleurstellingen aan beide kanten.
Meer informatie: www.presentapeldoorn.nl

Praktische tips

 • Regel vervoer.
 • Denk eraan dat moslims halal eten.
 • In het land van herkomst wordt anders omgegaan met sociaal verkeer tussen mannen en vrouwen.
 • Heb begrip voor de extreem stressvolle situatie waaruit ze komen. Vraag dus niet teveel en ga geen discussies aan. Ga gewoon als mens naast de vluchteling staan, heb aandacht en luister.
 • Als je een kerkelijke activiteit organiseert, wees daar dan duidelijk in. En laat het niet overkomen als een verplichting ‘omdat het iets van de kerk is’.
 • Wees flexibel. Mensen melden zich aan voor een activiteit, maar de opkomst kan soms mee en soms tegenvallen.