Geloof ・Hoop ・Liefde

Van harte nodigen wij u/jullie op zondag 15 september van 12.30 – 14.00 uur
uit voor een picknick in het Mheenpark waarbij we God groot willen maken
met muziek en samenzang . Exacte locatie: op de vlonders bij de vijver achter
het Kruispunt en de sporthal.
Parkeren is mogelijk aan de voorkant van deze gebouwen.

Wij zullen opwekkingsliederen zingen om God groot te maken en uit te nodigen voor Apeldoorn. Er zullen muzikanten zijn en de liederen die we gaan zingen worden ter plekke op papier uitgedeeld.

Omdat we rond lunchtijd in het park zijn, willen we vragen om zelf broodjes en drinken mee nemen.
Wij hopen veel christenen uit allerlei kerken in Apeldoorn op 15 september in
het Mheenpark te ontmoeten en zo gezamenlijk ons geloof in het volbrachte
werk van de Here Jezus Christus te vieren.

namens alle bidders van het Gebedshuis Apeldoorn