Geloof ・Hoop ・Liefde

Eind maart berichtten wij u dat het Gebedshuis Apeldoorn helaas haar deuren moest sluiten in verband met de maatregelen van de overheid rond de epidemie met het Coronavirus, waarna wij aangewezen waren op individueel gebed, aangevuld met telefonisch en digitaal contact.

Half juni maakten versoepelingen van deze maatregelen het gelukkig mogelijk om vanaf dat moment weer samen te komen in het Gebedshuis, om te bidden, zij het in kleine groepjes. In eerste instantie hebben we hier weinig ruchtbaarheid aan gegeven om eerst eens te zien hoe we alles kunnen organiseren.

Met inachtneming van de voorgeschreven anderhalve meter afstand is in de ruimte, die wij in De Herberg huren, plaats voor 5 personen tegelijk. Hieraan komen wij tegemoet doordat ieder zich tevoren aanmeldt en door regelmatig een gebedstijd te splitsen of een extra gebedstijd in te lassen.

Tijdens onze wekelijkse gebedstijden op woensdagmorgen en vrijdagmorgen wordt met name gefocust op gebed voor de Kerken en voor Apeldoorn. Het plan is ook om de gebedstijd op de maandagavond weer te hervatten. Daarnaast is er eens in de twee weken op woensdagmiddag weer een gebedstijd voor Israël en voor de Vervolgde Kerk.

Extra aandacht bij onze gebeden is er natuurlijk voor alle extra moeite, zorg en pijn die de bewoners van Apeldoorn en omliggende dorpen en die de kerken ondervinden van de epidemie met het Coronavirus en voor allen die ons tijdens deze crisis zo goed mogelijk proberen te leiden, te ondersteunen en te helpen.

Als u interesse heeft om een keer deel te nemen aan het gebed in het Gebedshuis, dan kunt u zich aanmelden via . Dan kunnen we zien of er een tijdstip is dat u past en dat er plaats is.