Geloof ・Hoop ・Liefde

Op 15 maart heeft de Rijksoverheid strengere maatregelen afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus.

De Protestantse Gemeente Apeldoorn en alle wijkkerkenraden committeren zich aan deze richtlijnen. Dit geldt ook voor de DMB dienst van 29 maart.

In de komende week wordt gekeken om op het tijdstip van de te houden dienst een “oude” dienst te laten horen via de kerkomroep en/of kerkradio Apeldoorn.

Waar mogelijk zullen wij dit kenbaar via internet en e-mail.

De zorg omtrent coronavirus vraagt zowel om gebed en pastorale bijstand als om een zorgvuldig handelen.

namens,

Commissie DMB Diensten

André Staal

voorzitter