Geloof ・Hoop ・Liefde

Kerkplein7 wordt feestelijk gestart op donderdag 1 oktober wordt om 20:00 in De Hofstad. Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn-brede activiteiten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten.

We zijn er voor missionair werk, jeugdwerk, communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. Ook de pioniersplekken vallen hieronder. Kerkplein7 is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad.

Jaarthema: Ken je mij?

We hebben gekozen voor een jaarthema om kerken de mogelijkheid te bieden om in gezamenlijkheid iets te kunnen doen. Het jaarthema heet: “ Ken je mij?”. Herkenbaar van het lied Trijntje Oosterhuis en is geïnspireerd op Psalm 139.   Het ‘kennen van elkaar’ is binnen de PGA een aandachtspunt. Ook in het jeugdwerk werken we met accenten op het relationeel jeugdwerk. Het thema sluit aan bij de visie dat “De Protestantse Gemeente Apeldoorn is geroepen is geroepen om mensen gelegenheid, tijd en ruimte te bieden om God en elkaar te ontmoeten”.

Klik hier voor meer informatie over Kerkplein7