Geloof ・Hoop ・Liefde

Ds. Douwes nieuwe predikant Regentessekerk

Op 8 maart deed ds. Klaas Douwes intrede in de Regentessekerk.

Gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven, de master gedaan aan de Protestants Theologische Universiteit. Na contact met deze gemeente was direct een klik en zo is het dat Klaas nu voor twee dagen per week voorganger is van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten VVP in Apeldoorn.

Behalve een schriftlezing zoekt Klaas graag moderne poëzie of proza bij de preek. Ook om de Bijbeltekst te laten leven voor deze tijd. Niet altijd een duidelijke boodschap, maar iets aanreiken waardoor de kerkganger zelf verder kan met het verhaal.

Sjoerd Zijlstra