Geloof ・Hoop ・Liefde

Met vreugde maakt de kerkenraadscommissie van Geloofsgemeenschap De Fontein te Apeldoorn bekend dat ds. Arjan Plaisier door de Algemene Kerkenraad van Apeldoorn als missionair predikant voor drie jaar wordt verbonden aan deze gemeenschap. De intrede van ds. Arjan Plaisier vindt plaats op 9 oktober 2016.

De Fontein is een missionaire geloofsgemeenschap in opbouw die wekelijks samenkomt in het wijkcentrum Kristal in de wijk Zuidbroek. De geloofsgemeenschap heeft een confessioneel-evangelisch karakter en geeft ruimte aan de charismatische traditie. Ze maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Op 18 september wordt De Fontein een officiële pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Arjan Plaisier was van 2008 tot juni 2016 scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Na zijn afstuderen werd hij van 1986 tot 1993 namens de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Makassar in Indonesië. Daar was hij als leraar werkzaam op de Theologische Hogeschool voor Oost-Indonesië. Hij gaf er les in de vakken filosofie en dogmatiek. Hierna werd hij in 1993 predikant in Leersum. In 2003 werd hij als predikant verbonden aan de wijkgemeente De Brug, Amersfoort.