Geloof ・Hoop ・Liefde

U heeft het vast al eens meegemaakt: iemand die in de supermarkt vergeet te betalen, of iemand die de weg naar huis niet meer weet. We komen steeds vaker mensen met vergeetachtig gedrag tegen in onze woonomgeving. Ouderen blijven langer thuis wonen, ook als ze de ziekte dementie krijgen. We weten vaak niet goed hoe we om moeten gaan met iemand met dementie.

In de gemeente Apeldoorn gaat dat veranderen. Dat begint met informatie, want als u weet wat er gebeurt in het hoofd van iemand met dementie, dan begrijpt u ook hoe u kunt reageren. Het is belangrijk om daarbij ook aandacht te hebben voor de mantelzorger.
Naast informatie willen we in Apeldoorn Zuid met concrete acties aan de slag, samen met u. Wat is er voor nodig om de wijk dementievriendelijk te maken? Er zijn al voorbeelden in Apeldoorn, maar we putten ook uit voorbeelden van elders.
Er ontstaat nog meer inspiratie als u zelf uw ideeën laat opborrelen en met elkaar deelt. Daarbij zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers speciaal uitgenodigd. Zij weten het beste wat nodig is.

Samen willen we werken aan een prettige en veilige woonomgeving voor mensen met dementie, want vriendelijk voor mensen met dementie betekent tegelijkertijd vriendelijk voor álle bewoners! We nodigen u daarom uit voor een informatie- en inspiratiebijeenkomst:
Op: donderdag 21 februari 2019
Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
Plaats: De Hofstad
Voor wie: leden van de ouderenbonden, bewoners van Apeldoorn Zuid, vrijwilligers en beroepskrachten die in Apeldoorn Zuid werkzaam zijn.