Geloof ・Hoop ・Liefde

De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn.

Op zaterdag 10 oktober begint de volgende wandeling om 9.30 uur in het Boshuis Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek. Er zijn twee wandelingen, eentje ruim 13 km. en eentje van bijna tien kilometer. Na een korte inleiding op het thema Ontmoeten kunt u individueel of in groepjes een van de tweede wandelingen lopen. Een gedeelte wordt in stilte gewandeld om te mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauze-plek om bij te praten en de inwendige mens te versterken. Op deze plek kan naast drinken ook appeltaart gekocht worden. Graag ook doorgeven bij opgave!

Wij ontmoeten jullie graag, maar hebben ook restricties. We willen dat je je opgeeft voor de wandeling waar je aan mee wilt doen, zodat we in de gaten kunnen houden of het aantal mensen met anderhalve meter tussenruimte in de kerk past. Mensen die wel mee willen wandelen, maar niet samen in de kerk willen beginnen, zijn ook van harte welkom om 9.45 u. voor de kerk.

Opgeven voor de wandeling en de appeltaart bij  of 055 5413183

De nieuwsbrief kunt u aanvragen op

U bent van harte uitgenodigd!