Geloof ・Hoop ・Liefde

Beroepingsnieuws

De kerkenraad van de wijkgemeente van bijzondere aard Eben Haëzerkerk en de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zijn verheugd aan de gemeente bekend te kunnen maken dat ds. J.W. Verboom, predikant te Groot-Ammers, het op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen.