Geloof ・Hoop ・Liefde

Misschien herkent u het wel uit uw omgeving, iemand die in de supermarkt het even niet meer weet, of bij repetities van het koor steeds kwijt is waar ze zijn, of met golfen niet meer kan tellen. Wat doet u dan in zo’n geval? Veel mensen weten niet goed hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie. In Apeldoorn gaat dat veranderen. De gemeente  Apeldoorn gaat zich samen met alle organisaties van het Netwerk Dementie/ Geriatrie Oost Veluwe inzetten om van Apeldoorn een dementievriendelijke gemeente te maken. Hiertoe worden momenteel vele initiatieven voorbereid.

Eén ervan is publieksinformatie. “Als je weet wat er gebeurt in het hoofd van iemand met dementie, dan begrijp  je beter hoe je ermee om moet gaan,” vertelt Marie-Josée Andringa van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe. Het Netwerk heeft hen gevraagd om die kennis te helpen verspreiden. In oktober en november worden in vier Protestantse kerken en in wijkcentrum Het Kristal informatieavonden gegeven over dit thema.

Kijk voor meer informatie en de data op de website van Kerkplein7.