Geloof ・Hoop ・Liefde

Actie Solidariteitskas van start

Wat is de Solidariteitskas?

Binnen plaatselijke kerken zijn soms meer ideeën en initiatieven dan geld. En dit laatste is soms nodig om een initiatief van de grond te krijgen. Af en toe kan een plaatselijke kerk in financiële problemen komen, die de draagkracht van de leden te boven gaat.

Voor al deze situaties kent de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een Solidariteitskas. Deze is bestemd voor plaatselijke gemeenten en wordt gevuld door plaatselijke gemeenten.

Waarvoor is de Solidariteitskas bestemd?

Elke plaatselijke gemeente kan een beroep doen op de Solidariteitskas voor bij voorbeeld:

 • Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
  Je gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je een goed plan op? Vraag subsidie aan voor deskundige hulp op dit gebied.
 • Stimulerende kerkelijke projecten
  Je gemeente wil nieuwe mensen bereiken en heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie aan voor de financiering dat plan.
 • Samenwerking tussen gemeenten
  Samen bereik je meer dan alleen. Werkt jouw gemeente samen met een andere gemeente? Vraag subsidie aan voor dat project.
 • Deskundige hulp bij fusie of verkoop
  Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag subsidie aan voor een deskundige kan ondersteunen.
 • Gewoonweg gebrek aan geld
  Jouw gemeente heeft geld nodig voor een renovatie of de betaling van de predikant. Als je gemeente toekomstbestendig is, kun je subsidie aanvragen.

Hoe wordt de Solidariteitskas gevuld?

De Solidariteitskas wordt gevuld door plaatselijke gemeenten. Met een vast bedrag per lid ondersteunen alle gemeenten elkaar. Om dit vaste bedrag bij elkaar te krijgen, voert de Protestantse Gemeente Apeldoorn, in de maanden mei en juni 2023 de Actie Solidariteitskas. Het gaat om een bedrag van € 10 per lid per jaar (dat kunnen dus meer personen op één adres zijn). Meeropbrengsten zijn voor de eigen wijkgemeente, minder opbrengsten betekent dat er moet worden bijbetaald.

U ontvangt de komende periode per mail of per brief het verzoek om een bijdrage te leveren aan deze solidariteit van en voor de plaatselijke protestantse gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

In dit filmpje geven we tekst en uitleg over de actie Solidariteitskas