Geloof ・Hoop ・Liefde

Actie Solidariteitskas 2021

 

De actie Solidariteitskas vindt de komende weken weer plaats.

Wat is de Solidariteitskas?
De Solidariteitskas wordt gebruikt om initiatieven van plaatselijke gemeenten financieel op weg te helpen. Vanuit de Solidariteitskas betaalt de PKN aanvragen waar een gemeente zelf het geld niet beschikbaar heeft. De financiële ondersteuning is altijd tijdelijk. Op deze manier bieden wij elkaar een helpende hand: Voor gemeenten – dóór gemeenten.

Ook onze eigen Protestantse Gemeente Apeldoorn krijgt geld uit de Solidariteitskas. Dit jaar ontvangen wij een bijdrage voor:

  • De Vuurplaats, een project voor jongeren tot 45 jaar (zie: de Vuurplaats Apeldoorn)
  • De Sleutel, een pioniersplek voor verbinding in Apeldoorn Kerschoten en Apeldoorn Zuid. Hierin trekken kerk, wijk en welzijnsorganisaties samen op.
  • Pioniersplek De Fontein.

Uw bijdrage
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Als u een bijdrage kunt missen dan vragen wij u om een bijdrage van € 10.- Met de Protestantse Kerk Nederland is afgesproken dat de helft van het opgehaalde bedrag bestemd is voor de Solidariteitskas. Komt er te weinig binnen dan moeten we dat uit eigen middelen bijleggen. Komt er meer binnen, dan mogen we dit gebruiken voor een bestemming zoals ons pastoraat, het personeel of het gebouw. Wij kunnen deze extra bijdrage goed gebruiken.

De Protestantse Gemeente Apeldoorn wil graag meer via e-mail met u communiceren ook om de administratieve lasten te drukken. Vandaar dat voor het eerst alle gemeenteleden waarvan wij een mailadres hebben geregistreerd in onze ledenadministratie geen acceptgiro meer ontvangen maar een e-mail.

Voor onze financiële administratie heeft het de voorkeur dat u per gezinslid het bedrag van € 10,- aan ons overmaakt op NL72RABO0373715412 t.n.v. Protestantse Gem. Apeldoorn onder vermelding van “Solidariteitskas en uw registratienummer.