Geloof ・Hoop ・Liefde

Actie Kerkbalans is weer gestart: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Vanaf maandag 16 januari 2023 vindt de Actie Kerkbalans weer plaats. We vragen alle leden dan om een toezegging aan ons kenbaar te maken hoeveel ze dit jaar aan kerkelijke bijdrage zullen overmaken. De leden waarvan we een e-mailadres in de ledenadministratie hebben, ontvangen een e-mail om zelf digitaal de toezegging kenbaar te maken. Alle andere leden ontvangen een brief met een antwoordkaart om de toezegging op papier aan ons door te geven. Iedereen heeft overigens de mogelijkheid om te kiezen digitaal toe te zeggen via https://pkn-apeldoorn.nl/bijdragen/

Naast de wekelijkse collecten zijn de kerkelijke bijdragen verreweg de grootste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Apeldoorn waarvan 8 wijkgemeenten onderdeel uitmaken. In de begroting van 2023 is een bedrag van € 1.270.000 opgenomen aan kerkelijke bijdragen. Laten we met elkaar de schouders er onder zetten om dit bedrag aan toezeggingen te realiseren want dan alleen kan onze gemeente financieel vitaal blijven. Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Heeft u vragen over de Actie Kerkbalans? Neem contact met het kerkelijk bureau op via