Geloof ・Hoop ・Liefde

Vrijdag 7 januari 2022 zijn reeds 2.900 mailtjes verzonden aan gemeenteleden die voorgaande jaren digitaal hebben toegezegd met de vraag om wederom digitaal hun kerkelijke bijdrage over 2022 toe te zeggen. Vanaf maandag 17 januari zullen we bij alle overige gemeenteleden de AKB envelop bezorgen met het verzoek via de bijgevoegde antwoordenvelop hun toezegging kenbaar te maken maar ook deze gemeenteleden kunnen uiteraard kiezen voor digitaal toezeggen. Doet u dit jaar ook weer mee?