Geloof ・Hoop ・Liefde

In het novembernummer van Zicht055 stond de aankondiging van de cantateviering op zondag 15 november in de Grote Kerk. De organisatie van het jammer om te berichten dat deze viering is geannuleerd.