Geloof ・Hoop ・Liefde

Draagt u de Herberg ook een warm hart en een lang voortbestaan toe? Dan nodigen wij u van harte uit om mee te doen met het derde

Walking Dinner op vrijdag 23 augustus vanaf 16.30 uur

De opzet is om op 4 locaties rondom het Oranjepark te eten met alle anderen die de Herberg ook willen sponsoren. U verplaatst zich na iedere gang naar de volgende locatie.

 Barnabaskerk, Canadalaan 25: aperitief
 Regentesselaan 14B: soep
 De Herberg, Deventerstraat 40: hoofdgerecht
 Doopsgezinde kerk, Paslaan 6: nagerecht

De kosten van dit uitgebreide diner zijn € 25,= per persoon.
De opbrengst is bestemd voor de Herberg.
U betaalt om 16.30 uur bij aanvang van het Walking Dinner.

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de voorbereidingen.
U kunt zich opgeven bij:

Theo van Driel

(06-18193612)