Geloof ・Hoop ・Liefde

College van Diakenen

Het postadres van het College van Diakenen
KerkelijkBureau Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
email:
Het moderamen bestaat uit:

  • 1e Voorzitter: Mw. M. van den Bos-Reinders
  • 2e Voorzitter: Dhr. S. van Eenennaam
  • Secretaris: Dhr. H. ten Have
  • 1e Penningmeester: Dhr. J. den Hengst
  • 2e Penningmeester: Dhr. Sj.J. Zijlstra
  • Diaconaal Ondernemer: ds. G.A.J. van der Maas
  • Administratief medewerkster: Mw. C.A.M. van Orden-van de Hoef

Diaconale opdracht
De Protestantse gemeente Apeldoorn weet zich geroepen tot de dienst van de Heer Jezus Christus. Zij vormt met hem en elkaar een wereldwijde gemeenschap van mensen, die er zijn voor elkaar en anderen. Diakenen worden geroepen om hiervoor mogelijkheden aan reiken, de gemeente te informeren en te stimuleren. Samen met de gemeente zetten zij zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving, solidair met de armen.

Het College van Diakenen (CvD) wordt gevormd door:
Het moderamen (voorzitters, secretarissen, penningmeesters)
Vertegenwoordigers uit de wijkdiaconieën;
Een waarnemer vanuit de Diaconie Beekbergen
Adviseurs van het College: diaconaal consulent en administrateur

Leden van het moderamen maken deel uit van de Algemene Kerkenraad.
Het College vergadert eenmaal per 2 maanden waarin o.m. beleidszaken op algemeen diaconaal gebied vanuit het beleidsplan worden behandeld.
Het moderamen vergadert eenmaal per maand ter voorbereiding op de Collegevergadering.

Alle correspondentie kunt u richten aan de administrateur Mw. C. van Orden

Naar website Diaconie PGA