Geloof ・Hoop ・Liefde

Een bijzondere aankondiging en aanraden in deze tijd van omzien naar en met elkaar.

In de week van 23 tot en met 28 november houdt het Leger des Heils in Apeldoorn de jaarlijkse huis aan huiscollecte.
Het is anders dan alle andere jaren, maar toch staan de collectanten van het Leger des Heils in de startblokken om vanaf maandag 23 november tot en met zaterdag 28 november de inwoners van Apeldoorn en omstreken uit te nodigen een financiële bijdrage te geven voor het werk van het Leger des Heils in Apeldoorn.

Ze zijn goed te herkennen: sommigen vanwege het uniform van het Leger des Heils en allemaal hebben ze een prachtig rode collectebus met het schild van het Leger des Heils erop. Ook dit jaar is er weer een grote groep Apeldoorners die ons helpen om deze klus te klaren. Naast contant geld in de collectebus is het ook mogelijk om van een QR-code gebruik te maken om geld te doneren.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor activiteiten met en voor inwoners van Apeldoorn en omgeving. Bijvoorbeeld voor de ontmoetingsplek ‘de Verbinding’ van het Leger des Heils in Apeldoorn-Zuid waar wekelijks zo’n honderddertig mensen een aantal gezellige ochtenden met elkaar beleven, creatief bezig zijn of advies krijgen bij financiële of andere problemen. Ook wordt er wekelijks aan zo’n 50 huishoudens voedsel verstrekt.

Lt.-kolonel Ine Voorham, korpsofficier in Apeldoorn: ‘Al heel wat jaren collecteer ik en altijd wist ik dat het geld hard nodig is om het werk van het Leger te kunnen doen. Dit jaar ben ik mij er nog meer van bewust hoe hard we de ondersteuning van burgers nodig hebben. Daarom ga ik er ook dit jaar op uit. In het vaste vertrouwen dat veel mensen bereid zijn ons financieel te steunen. Dat geeft me, ondanks dat het koud kan zijn als je langs de deuren gaat, een warm gevoel.’

Mocht u de collectant hebben gemist en het werk van het Leger des Heils toch willen steunen dan is uw gift van harte welkom op NL51RABO0393115887 t.n.v. collecte Leger des Heils Apeldoorn.

Meer weten: bel 06-25152176