Geloof ・Hoop ・Liefde

Nieuws

 • Nieuws

  Dementievriendelijke wijk

  U heeft het vast al eens meegemaakt: iemand die in de supermarkt vergeet te betalen, of iemand die de weg naar huis niet meer weet. We komen steeds vaker mensen met vergeetachtig gedrag tegen in onze woonomgeving. Ouderen blijven langer thuis wonen, ook als ze de ziekte dementie krijgen. We weten vaak niet goed hoe […]

 • Nieuws

  Bidden met de Benen op 9 februari

  Persbericht  Bidden met de Benen De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn, met steeds een ander jaarthema. Het thema van dit jaar is: Rituelen. Na twee prachtige wandelingen in Twello en Apeldoorn staan we klaar voor de eerste wandeling […]

 • Nieuws

  Uiteenzetting n.a.v. de Nashville-verklaring

  De Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft met groot ongenoegen kennis genomen van de Nederlandse Vertaling van de Nashvilleverklaring die is uitgebracht door een groep predikanten uit de orthodoxe gemeenschappen van de protestantse kerken. De PGA herkent zich niet in het standpunt en verklaart een open kerkgemeenschap te zijn die de liefde centraal staat en die, ook […]

 • Nieuws

  Uit de Classicale Vergadering Veluwe

  Ds. Van Iperen karakteriseert zijn werkzaamheden onder de term HOPEN: Horen, Ontmoeten/Ondersteunen, Prikkelen, Enthousiasmeren/Evalueren, Namens. Elke vergadering komt een thema aan de orde. Hs. Van Iperen pakt zijn werkzaamheden met voortvarendheid en enthousiasme aan. De CV heeft de begroting 2019 vastgesteld. De uitgaven zijn hoger dan de tegemoetkoming vanuit de landelijke kerk. Het ontbrekende bedrag […]

 • Nieuws

  Wijziging rekeningnummer van Solidariteitskas

  De Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft een aantal rekening-courantnummers bij De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG gebruikt de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Van Lanschot Bankiers stopt met deze dienstverlening per 1 november 2018. SKG is hierdoor overgestapt naar de RABObank. Als gevolg hiervan is het rekeningnummer dat vermeld […]