Geloof ・Hoop ・Liefde

Nieuws

  • Nieuws

    Kerstengel Apeldoorn 2021

    Stichting Present Apeldoorn organiseert Kerstengel Apeldoorn! Een mooie manier om in de periode vóór Kerst een lichtpuntje te zijn voor iemand die het nodig heeft.  Het is najaar en het aftellen naar Kerst is alweer bijna begonnen! Waar het voor de één een tijd van gezelligheid met familie en vrienden is, is het voor de […]

  • Nieuws

    Meldpunt klachtbehandeling ongepast en grensoverschrijdend gedrag

    De Algemene Kerkenraad heeft bij besluit van 19 november 2019 een digitaal meldpunt ingesteld voor klachten over ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hierbij om klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pestgedrag, gebrek aan integriteit. Het gaat om het bespreekbaar maken van genoemde gedragingen, het voorkomen en in het bijzonder het tegengaan ervan. Het […]

  • Nieuws

    Vacature receptie kerkelijk bureau

    De Protestantse gemeente Apeldoorn is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die op maandag ochtend diverse werkzaamheden wil verrichten bij de receptie van het Kerkelijk Bureau. Samen met de vrijwilliger van de dinsdagochtend zorg je ervoor dat alle taken wekelijks worden uitgevoerd. De taken zijn afwisselend en uiteenlopend. Je verzorgt in- en uitgaand telefoon- en […]

  • Nieuws

    DMB-dienst zondagavond 26 september in Grote Kerk

    De commissie is blij dat op DV zondagavond 26 september 0m 19.00 uur een Dienst Met Belangstellenden (DMB-dienst) weer mogelijk is in de Grote Kerk. U bent hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. P. M. van der Meulen zal voorgaan. De organist zal zijn Wilbert Magré. De dienst kan door 200 personen bijgewoond worden […]

  • Nieuws

    Bijeenkomst over het Leger des Heils

       UITNODIGING voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn Thema: ‘Het Leger des Heils’  Spreker: Luitenant-kolonel Ine Voorham, korpsofficier in Apeldoorn   Over de drijfveren, geschiedenis en werkzaamheden/activiteiten van het Leger des Heils, landelijk en in onze regio’   Datum:            D.V. woensdag 13 oktober 2021 Plaats:             Dorpskerk Vaassen, Marktplein 7 Aanvangstijd: 19.45 […]