Geloof ・Hoop ・Liefde

Nieuws

 • Nieuws

  Actie kerkbalans 2022

  Vrijdag 7 januari 2022 zijn reeds 2.900 mailtjes verzonden aan gemeenteleden die voorgaande jaren digitaal hebben toegezegd met de vraag om wederom digitaal hun kerkelijke bijdrage over 2022 toe te zeggen. Vanaf maandag 17 januari zullen we bij alle overige gemeenteleden de AKB envelop bezorgen met het verzoek via de bijgevoegde antwoordenvelop hun toezegging kenbaar […]

 • Nieuws

  Apeldoorn geeft warmte

  Apeldoorn geeft warmte Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen. Kerken in Apeldoorn geloven in verbondenheid […]

 • Nieuws

  Gezamenlijke kerkdienst Protestantse Gemeente Apeldoorn 2e Kerstdag

  Zondag 26 december 2021 om 10.00 uur vindt vanuit de Grote Kerk Apeldoorn een gezamenlijke kerkdienst plaats van  de Protestantse Gemeente Apeldoorn Thema: Daar waar plaats is Voorbereid door: voorgangers Sjoerd Muller en Gertrudeke van der Maas, Moniek Mol, coördinator inloophuis De Herberg en Bas Stigter, voorzitter Beraad van Kerken Apeldoorn Organist/pianist: Toon Hagen Zang: […]

 • Nieuws

  Dienst voor belangstellenden op 2e Kerstdag gaat niet door

  Fysieke dienst op 2e Kerstdag (zondag 26 december) gaat niet door. Om 19.00 wordt een overdenking uitgesproken door ds. P. van Duivenboden via www.kerkomroep.nl en de kerkradio Apeldoorn.

 • Nieuws

  Kerstherbergen in Apeldoorn

  Kerstherbergen ‘De Herberg’ en ‘De Druif’ bieden ook dit jaar gelegenheid het feest van licht en warmte te vieren. Helaas zal het door corona ook dit jaar binnen de richtlijnen van het RIVM moeten plaatsvinden, maar de gezelligheid is er niet minder om. Juist nu is er des te meer behoefte aan. De Apeldoornse Kerstherbergen […]