Geloof ・Hoop ・Liefde

De Bronkerk is een actieve en veelkleurige gemeente van circa 1000 leden in Ugchelen (gemeente Apeldoorn). De gemeente wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn, die het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uitstraalt.

Ons verlangen is dat kinderen en jongeren ervaren en weten dat ze een geliefd kind van God zijn. De jeugd heeft de toekomst. Kinderen en jongeren hebben daarom in de Bronkerk een plek nodig waar ze te midden van de gemeente zichzelf kunnen zijn.

Wij zoeken een enthousiaste jeugdwerker met ervaring, die

  • als kartrekker en meewerkend voorman/vrouw onze jeugdwerkplannen mede vormgeeft en realiseert;
  • fungeert als adviseur en sparringpartner voor alle jeugdgroepen en de groep jongvolwassenen;
  • enkele keren per jaar voorgaat in de eredienst (indien preekconsent), dan wel in samenwerking met de predikant (jeugd)diensten organiseert;
  • samen met de predikant jong en oud verbindt, zodat iedereen in de gemeente ervaart dat we samen een gemeente vormen;
  • kan organiseren en samenwerken en daarin verbindend en doelgericht is.

Wij bieden

  • een aanstelling op korte termijn voor een periode van maximaal 4 jaar;
  • een dynamische werkomgeving met een breed pallet aan kerkelijke activiteiten in een veelkleurige gemeente;
  • een aantrekkelijke functie binnen een gemeente met de visie:
    Samen op weg naar vernieuwing, geïnspireerd vanuit de Bron”.

Een uitgebreid informatiepakket waaronder een functieprofiel is vrijblijvend en vertrouwelijk, op te vragen bij de secretaris van de sollicitatiecommissie Bert van der Zwan   .

Meer informatie over onze gemeente is te vinden op www.bronkerk.nl

We zien je sollicitatie en CV graag uiterlijk op 17 juni 2017 per mail tegemoet. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 26 (26 juni t/m 01 juli).