Geloof ・Hoop ・Liefde

Zondagavond Cantate Grote Kerk Apeldoorn, 15 september 2019
Cantate BWV 33: “Allein zu dir, Herr, Jesu Christ”
Motet
Heinrich Schütz: “Verleih uns Frieden”
Aanvang 19.15 uur Kerk open 18.45 uur
Voorganger: ds Bert Schüssler
Evangelielezing volgens liturgie
Uitgevoerd door het Gelders Bach Collegium o.l.v. Wolfgang Lange
m.m.v. een instrumentaal ensemble
Solisten: Marianne Selleger, alt, Henk Gunneman, tenor en Hans Scholing, bas
orgel: Wout van Andel
Uitgangscollecte: richtbedrag €7,00 p.p.
Donaties zijn welkom.
N.B. Gevorderde zangers, met name mannen, zijn welkom bij het Gelders Bach Collegium
Info: