Geloof ・Hoop ・Liefde

Zoals u wellicht weet, houdt Kerkplein7 met ingang van 1 januari 2019 op te bestaan. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, en hebben daarom gemeend met een inspiratieavond onze ondersteuning voor- en vanuit de kerken af te willen sluiten. We willen jullie dan ook hartelijk uitnodigen voor

“Toi, toi, toi!”
DONDERDAG 29 NOVEMBER
19.30 UUR IN ‘DE HOFSTAD’,
Hofveld 52

Op deze avond kijken we niet zozeer terug, maar vooral om ons heen en naar voren. Toekomst gericht! Naast een bezinningsritueel o.l.v. Bastiaan van den Berg (programma coördinator Dominicanenklooster Zwolle) en een informeel samenzijn aan het slot, kun je je vanuit een twaalftal korte presentaties (drie keuze-rondes) laten inspireren. Deze presentaties zijn gevuld met ‘good practices’ uit de diverse kerken van Apeldoorn, en vormen samen, denken we, een boeiende avond voor de vele actieve vrijwilligers.

Wat je kunt verwachten: presentaties rond kind – en jongerenwerk; activiteiten voor oud en jong samen; de relatie kerk, school en buurt; pionieren en met welke fondsen je je kerk meer missionair elan kunt geven. Een avond, trouwens, om ook leden van andere kerken te ontmoeten.

Opgave graag vóór 11 november bij Jennie Harmelink via jeugdwerk@kerkplein7.nl. Graag horen we of je met een delegatie komt en met hoeveel personen. Mocht je als kerk iets willen laten zien van jullie good practice(s), dan kun je dit laten zien op een PR-tafel, of, mogelijk, een presentatie houden. Maar laat dit dan z.s.m. weten aan Jennie. Kom vooral als delegatie samen om zoveel mogelijk informatie tot je te nemen.

Omdat we met deze avond vele mensen willen bedanken voor de samenwerking met Kerkplein7, Joker en Abri, wordt jullie aanwezigheid zeer op prijs gesteld.