Geloof ・Hoop ・Liefde

    Deze activiteit vindt plaats op:

Een uurtje kerstmuziek met traditionele Christmas Carols.
Er wordt gezongen door een Shantykoor en we zingen samen, er is muziek en ds. Klaas Douwes leest een prachtig kerstverhaal. Daarna is er in de achterzaal een feestelijke High Tea.