Geloof ・Hoop ・Liefde

Van nature lag er in de Nederlandse rivieren dood hout, zoals takken en omgevallen bomen. Dit was leefgebied voor allerlei onderwaterdiertjes en vissen. In de afgelopen eeuwen is het hout uit onze rivieren verwijderd ten behoeve van de scheepvaart en de veiligheid bij hoog water. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het leven in de rivier: veel dieren en planten die op hout leven zijn verdwenen. De laatste jaren wordt het hout op een aantal plaatsen weer teruggebracht. Zo worden bijvoorbeeld omgehakte bomen in het water gelegd. Maar is dat wel veilig, in een druk bevaren rivier? En heeft het eigenlijk wel effect? U hoort er meer over in een korte presentatie door Helene Stafleu.

U wordt om 16.30 uur ontvangen met een drankje. (Hierna is het ‘’zelfbediening”). Om 17 uur komt het thema aan bod en rond half zes volgen soep en broodjes. We sluiten af met koffie/thee rond half zeven.

Datum:    donderdag 20 september
Tijd: 16.30 – 19.00 uur

U bent van harte welkom om binnen te lopen, ook als u maar een deel van de tijd aanwezig kunt zijn. Ook kunt u introducés meenemen.

Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 14

Kosten: € 4,00

Zie ook www.regentessekerk.nl