Geloof ・Hoop ・Liefde

Het Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen op zondagavond 22 april 2018 vindt plaats bij Berea-Noord, Kruispunt.

De gebedspunten, die als leidraad dienen, worden op de stoelen gelegd, er zijn 2 gebedsblokken: 1. de jeugd 2. eenheid

19.00 uur inloop met koffie en thee en baksels
19.30 opening met liederen en een introductie van de avond in de zaal, hierna verdeling in 3 groepen:
1.            Een interkerkelijk team zal de hele avond blijven aanbidden in de zaal.
2.            Bidden in groepjes in de ontmoetingshal
3.            Op een creatieve manier met gebed bezig zijn in de tussenruimte

20.45 gezamenlijk afsluiten in de zaal, aanbidding kan doorgaan tot
21.30, tijd voor ontmoeting in de hal met frisdrank