Geloof ・Hoop ・Liefde

Dit evenement vindt plaats van 26 januari 2020 tot en met 27 december 2020. De eerstvolgende keer is op 29 maart 2020 19:00

Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn “laagdrempelig” en worden door veel Apeldoorners bezocht maar en er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving. Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. voor hen die tot een vast kerkgenootschap behoren. Het karakter van de dienst is eenvoudig. De liederen die gezongen worden zijn bekend en gemakkelijk mee te zingen. Regelmatig versterken koren uit de omgeving de gemeentezang.