Geloof ・Hoop ・Liefde

Dit evenement eindigde op 29 december 2019

Een maandelijkse dienst in de Grote Kerk waarvan het karakter eenvoudig is, waarbij liederen gezongen worden die bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen. De dienst begint om 19.00u. Er is samenzang vanaf 18.45u.