Geloof ・Hoop ・Liefde

Dit evenement vindt plaats van 31 maart 0019 tot en met 29 december 2019. De eerstvolgende keer is op 31 maart 2019 19:00

Een dienst in de Grote Kerk waarvan het karakter eenvoudig is, waarbij liederen gezongen worden die bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen. Zondagavond 31 maart a.s. begint de dienst om 19.00u. Er is samenzang vanaf 18.45u.

Voorganger: P.M. van der Meulen