Geloof ・Hoop ・Liefde

Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn laagdrempelig en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving. Een dienst van bezinning met iedereen die er belangstelling voor heeft, waarbij de liederen die worden gezongen bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen.

Zondag  30 september d.v.  gaat voor ds. P.M. van der Meulen.
Thema: “Geef maar mee” 
Organist:  Wim Magré.
Koor: Chr. Mannenkoor Looft den Heere uit Vaassen
Aanvang  19.00 en vanaf 18.45 samenzang.