Geloof ・Hoop ・Liefde

De Apocalyps, ook wel bekend als “Openbaring van Johannes”, is het laatste boek van de bijbel. Door de eeuwen heen zijn er vanuit diverse achtergronden commentaren op geschreven. In dit geschrift wordt een bonte reeks van fantastische visioenen beschreven, die door de eeuwen heen voor kunstenaars, toekomstvoorspellers, zwartkijkers en (bij)gelovigen een bron van inspiratie zijn geweest.

Het uitgangspunt tijdens de cursus zal zijn: een analyse van de tekst met als doel om op zoek te gaan naar de (mogelijke) motieven van de schrijver, om te achterhalen wat zijn boodschap was en voor wie die was bestemd.

Dat impliceert tevens het zoeken naar een antwoord op de vraag of dit geschrift wel met goede redenen is opgenomen in de canon van het Nieuwe Testament. Niemand minder dan Luther vond dat het boek niet in de bijbel thuis hoorde. En Calvijn heeft alleen op dit geschrift nooit een commentaar geschreven. Redenen genoeg om ook nog eens met elkaar van gedachte te wisselen over de vraag wat volgens ons nu eigenlijk het hart is van de Christelijke boodschap en of dit (bijbel?)boek daar iets aan toevoegt en/of iets bijdraagt aan een verheldering daarvan.

Data:    maandagen 12 en 26 november, 10 december
Tijd:       14.00 – 15.30 uur

Locatie: Regentessekerk, Regentesselaan 14

Kosten: € 5,- per bijeenkomst

Informatie: ds. Ton Kaal, (055) 355 67 82, 
Opgave: Trude Berkhoff, (055) 355 52 36,