Geloof ・Hoop ・Liefde

    Deze activiteit vindt plaats op:

    Locatie:
    Het Kristal

het eerstvolgende Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn op zondagavond 17 juni 2018 bij De Fontein. Let op de afwijkende aanvangstijd: vanaf 18.45 ontvangst en om 19.00 aanvang aanbidding gevolgd door gebed tot 20.30 uur. Naast voorbede in kleine groepjes, zal er ook dit keer weer een aparte ruimte zijn voor creatief gebed.

Plaats: Geloofsgemeenschap De Fontein
Het Kristal, Distelvlinderlaan 200
Contactpersoon:
Theo van Vlijmen 06-1063 4040

De volgende avonden zijn gepland op 9 september en 21 oktober, 18 november en 16 december.