Geloof ・Hoop ・Liefde

Het eerstvolgende Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn vindt plaats op zondagavond 2 december 2018 bij Gemeente Filadelfia, Langeweg 105. Aanvang 19.30u, ontvangst vanaf 19.00u. Wij gaan onder andere bidden voor de diverse extra activiteiten van de kerken die plaatsvinden in Apeldoorn en omliggende dorpen rond het kerstfeest.

Op onze vorige avond, op 4 november 2018 bij De Baptistengemeente, hebben we gebeden met het oog op de ondermijnende criminaliteit die plaatsvindt: “Dat duistere zaken in de stad aan het licht komen”; burgemeester Berends leidde dit onderwerp kort in. Daarna hebben we gebeden voor een pop-up kerk in Apeldoorn. Inmiddels is gebleken dat dit plan in december 2018 niet gerealiseerd kon worden, maar misschien op enig ander moment wel .

Tot slot een mededeling over het Gebedshuis Apeldoorn:  In verband met verbouwingswerkzaamheden aan Paslaan 9, is het Gebedshuis tijdelijk gehuisvest in De Herberg, Deventerstraat 40. Openingstijden zie www.evangelisatie-apeldoorn.nl en gebedshuisapeldoorn.nl