Geloof ・Hoop ・Liefde

Welke rol spelen rituelen in ons leven? Aan welke alledaagse rituelen hechten we waarde, en welke rituelen gebruiken wij bij een omslag in ons leven?

Rondom dit thema organiseert oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen dit jaar vijf wandelingen in en rondom Apeldoorn.

De eerste wandeling start op 13 oktober a.s. om 9.30 u in de Sint Martinuskerk, Kerklaan 16 in Twello.

Na een korte inleiding in de kerk gaat ieder individueel of in een groepje op pad met de aangereikte vragen. Onderweg is een pauze-plek waar men koffie of thee kan drinken en de wandeling eindigt weer bij het beginpunt.

Er zijn geen kosten aan verbonden; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.