Geloof ・Hoop ・Liefde

    Deze activiteit vindt plaats op:

Na de zomerperiode, hervatten we op 24 september 2017 weer ons maandelijks Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen. Begin 2017 zijn we hiermee gestart, waarbij wij bidden:

  • voor een geestelijk herleven in de kerken en in Apeldoorn (Ps85:7)
  • voor mensen die Jezus niet kennen, dat zij zijn liefde leren kennen, zich tot Hem wenden
  • voor het welzijn van Apeldoorn en omliggende dorpen.

Gemeenteraadslid Ben Bloem (ChristenUnie) zal enkele gebedspunten introduceren en we zullen onder andere ook bidden voor ‘Like Jesus’, de Tienersamenkomst met David de Vos op 7 oktober 2017 in de Americahal in Apeldoorn.

Wie eventueel tussendoor graag wil bidden, kan van dinsdagochtend t/m vrijdagochtend ook terecht in het nieuwe Gebedshuis, Paslaan 9 , Apeldoorn (Gebouw naast Menorah). Wij bidden van 10.00-12.00 uur, waarbij U ieder moment mag binnenkomen of weggaan. Op donderdagavond van 19.00-21.00 uur bidden we voor evangelisatie op straat. Ingang via de kleine zijdeur aan de achterzijde van de aanleunwoning naast Menorah (voor het parkeerhek).