Geloof ・Hoop ・Liefde

Op zaterdag 14 september 2019 vindt voor de 18e achtereenvolgende maal de Nationale Orgeldag plaats.
Zoals gebruikelijk valt deze dag samen met de zaterdag van de Open Monumentendagen. Doelstelling van de Nationale Orgeldag is om zoveel mogelijk bezoekers in de opengestelde kerken nader kennis te laten maken met het orgel. Het spel van de organist en de bezichtiging van het orgel wekken de belangstelling voor dit prachtige instrument als een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. Provinciale, regionale en lokale orgelkringen, verenigingen en stichtingen zetten zich in om deze dag tot een succes te maken.

Apeldoorn kent een scala aan prachtige orgels. In het kader van de Nationale Orgeldag is op zaterdag
14 september a.s. Apeldoorn Orgelstad. Op deze dag zullen vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur 5 Apeldoornse kerken geopend zijn en worden de orgels daar gedemonstreerd. Ook heeft het publiek de mogelijkheid zelf de orgels te bespelen. De organisten van deze kerken ontvangen u hartelijk.
Het jaarlijkse en gratis slotconcert wordt dit jaar gegeven door Wout van Andel in de Grote kerk om 16.00 uur

De deelnemende kerken van Nationale Orgeldag – Apeldoorn Orgelstad:
Grote Kerk,Loolaan 16
Regentessekerk, Regentesselaan 14b
Gereformeerde Gemeente, Graaf van Lijndenlaan 9
Julianakerk, Deventerstraat 91
Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Actuele informatie wat betreft het programma vindt u op www.nationaleorgeldag.nl