Geloof ・Hoop ・Liefde

Activiteiten

  • Dienst met Belangstellenden – juni

    Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn laagdrempelig en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving. Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. […]

  • Bidden voor Apeldoorn – september

    Op 28 juni hadden we een fijne avond, de laatste voor de zomer vakantie, met Interkerkelijk Gebed voor Apeldoorn en omliggende dorpen. Juli en augustus slaan we over. Op 24 september 2017 is nadien de eerstvolgende avond. Vanaf 19:00 uur is er koffie en thee, om 19:30 uur start het gebed tot uiterlijk 21:00 uur. […]