Geloof ・Hoop ・Liefde

Activiteiten

  • Dienst met Belangstellenden

    Een dienst in de Grote Kerk waarvan het karakter eenvoudig is, waarbij liederen gezongen worden die bekend en gemakkelijk zijn mee te zingen. Zondagavond 31 maart a.s. begint de dienst om 19.00u. Er is samenzang vanaf 18.45u. Voorganger: P.M. van der Meulen