Geloof ・Hoop ・Liefde

 • Dienst met Belangstellenden

  Iedere laatste zondag van de maand wordt er in de Grote Kerk Apeldoorn een speciale avonddienst gehouden. De diensten zijn laagdrempelig en worden door veel Apeldoorners bezocht maar er komen ook veel bezoekers uit de wijde omgeving. Deze diensten zijn bedoeld om toegankelijk te zijn voor alle mensen die belangstelling hebben voor het geloof, m.n. […]

 • Wandelfanaat? Bidden met de Benen zoekt u!

  Met een wandeling nog te gaan kunnen wij alvast terug kijken op een mooi wandelseizoen van Bidden met de Benen. Maar om door te kunnen gaan is er dringend behoefte aan versterking van de voorbereidingsgroep, met name mensen die de wandelingen willen uitzetten. Een wandeling van Bidden met de Benen verdiept. Het gewone van het dagelijks […]

 • Taizéreis: 9 – 16 juli 2017

  Taizé is een internationale oecumenische gemeenschap, die broeder Roger Schutz in 1940 stichtte op een heuvel in Bourgondië in Oost-Frankrijk. De 80 broeders die er wonen, nodigen jongeren tussen de 15 en 30 jaar uit om een week met hen mee te leven. Een week Taizé betekent: Gezelligheid met de groep; muziek; ontmoetingen met jongeren […]

 • Noodkreet: Helpende handen gevraagd!

  De dringende oproep die de diaconie deze keer doet, gaat niet om geld, maar om helpende handen voor de Goederenbank. Een noodkreet die we niet kunnen afdoen met een gift, maar waarvoor daadwerkelijk de persoonlijke inzet van een aantal mensen wordt gevraagd. Een urgente vraag ook, want de Goederenbank staat op het punt te verdwijnen. Mensen die zich […]