Geloof ・Hoop ・Liefde

  • Zomercursus: De Belijdenissen van Augustinus

    Maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus zomercursus  over De Belijdenissen van Augustinus. Onder leiding van  ds. Foeke Knoppers lezen we met elkaar passages uit dit magistrale werk. Teksten waarin de achtergrond van (de ontwikkeling van) het denken van Augustinus worden toegelicht zullen beschikbaar zijn evenals kopieën van de teksten.

  • Alpha Cursus in Apeldoorn

    Binnenkort starten er weer diverse Alpha Cursussen in Apeldoorn. Een goed moment om anderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het christelijk geloof! In Apeldoorn zijn inmiddels mensen uit 11 kerken betrokken bij de Alpha campagne.